Mantelzorg als beleidsonderwerp

Bent u mantelzorger

Mantelzorg is een onderwerp dat regelmatig in het nieuws is. Het gaat dan om de overbelasting van mantelzorgers, het gebrek aan mantelzorgers, al of niet aanwezigheid van ondersteuning voor mantelzorgers, welke voorzieningen moeten er zijn om mantelzorg goed te kunnen ondersteunen, wie zijn nu de mantelzorgers, de relatie tussen vrijwilliger – mantelzorger – professional – hulpvrager, enz.

Aandacht voor de mantelzorger

Op internet is het nodige te vinden over mantelzorg, zoveel dat je ‘door de bomen het bos niet meer ziet’.

Gemeenten, instellingen, zorgverzekeraars, belangenorganisaties, Rabobank enz. hebben sites over mantelzorg.

Mantelzorg doe je samen

De Seniorenraad Tilburg wil weten hoe de situatie in Tilburg is. Leden ervan hebben gesprekken gehad met mantelzorgers en met professionals van verschillende organisaties. De SeniorenRaad Tilburg wil in deze notitie de mantelzorger centraal stellen.

Lees hier het hele verslag van ons onderzoek.

Hier vindt u de brief die wij naar de fractievoorzitters van de gemeente Tilburg hebben gestuurd.