SeniorenRaad Tilburg

Overlegnetwerk Tilburgse Ouderen

"Samen staan we sterker"

De SeniorenRaad Tilburg (O.T.O.) is een netwerk voor alle senioren in de gemeente Tilburg.

Samen met de Tilburgse organisaties voor senioren behartigen wij de belangen van alle senioren in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout.

Wij richten ons o.a. op de volgende gebieden:

 • wonen en woonomgeving
 • veiligheid op straat en thuis
 • zorg en welzijn

Onze uitgangspunten zijn:

 • De behoeften en belangen van alle Tilburgse senioren, individueel en collectief, te behartigen op stadsniveau maar ook in de wijken en buurten
 • Komen tot een kwalitatieve invulling van belangenbehartiging i.s.m. ouderenorganisaties
 • Richten op kernkwaliteiten en maatschappelijke meerwaarde die bijdragen aan een langer en betrokken zelfstandig leven van senioren
 • Coöperatieve samenwerking met het professionele veld

Wij werken volgens de 3V's

VERBINDEN:

Het bij elkaar brengen van personen, organisaties, initiatieven en activiteiten in het seniorendomein

VERENIGEN:

Het bieden van een platform en samenbrengen van personen en organisaties in het seniorendomein

VERTEGENWOORDIGEN:

Het voeren van overleg, het onderhandelen en belang behartigen over hoofdlijnen van het seniorenbeleid in de gemeente Tilburg

De Senioren Raad Tilburg stelt zich tot taak om knelpunten en problemen die ouderen signaleren, te inventariseren en te bespreken met deze gesprekspartners.

Om knelpunten nog beter te kunnen aankaarten, zullen onze contacten in de komende jaren worden uitgebouwd en worden er nieuwe contacten gelegd.

De SeniorenRaad Tilburg is gesprekspartner van verschillende organisaties en instellingen.

Onze gesprekspartners zijn onder meer:

 • Ouderen bonden/organisaties
 • Zorgverleners: o.a. Thebe, De Wever
 • Woningcorporaties: o.a. Tiwos, WonenBreburg en TBV Wonen
 • En verder ContourdeTwern, de politieke partijen en de Sociale Raad van de gemeente Tilburg, alsmede de dorpsraden van Udenhout en Berkel-Enschot

Niet alleen van de aangesloten organisaties, maar ook van individuele Tilburgers ontvangt de SeniorenRaad Tilburg graag signalen over problemen of knelpunten.

 • Valt u iets op en wilt u dit aan ons melden, dan kunt u hiervoor ons contactformulier gebruiken.
 • Wij inventariseren alle meldingen zodat wij die met de desbetreffende partijen kunnen bespreken en zo mogelijk oplossen.
 • Uw bijdrage kan van groot belang zijn om aan een snelle oplossing van het probleem te werken.