Taalgroep Afasie Tilburg

Afasie

Steun, gezelligheid en training voor afasiepatiënten. In Wijkcentrum “De Symfonie” aan de Eilenbergstraat in Tilburg Noord komt sinds zeer geruime tijd op maandagavond een groep afasiepatiënten samen onder leiding van getrainde en geschoolde vrijwilligers om samen de hersenen te trainen die beschadigd zijn door Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Er wordt gedurende een anderhalf uur serieus, maar wel in een ontspannen sfeer gewerkt door en met lotgenoten die precies weten hoe lastig het is om de juiste woorden te vinden.

De plasticiteit en flexibiliteit van de menselijke hersenen in combinatie met de training bieden mensen met afasie weer meer mogelijkheden voor sociale contacten en steun en daarmee hoop voor de toekomst. Meestal kan de bestaande situatie in ieder geval geconsolideerd worden en zo is men ook niet veroordeeld tot sterk afhankelijk te worden van de partner of achter de geraniums te moeten blijven zitten. Overigens zijn ook die partners van harte welkom bij de bijeenkomsten en doen er daadwerkelijk ook al twee partners mee aan de training.

Men is bij de groep creatief in het zoeken van lesmateriaal. Veel kan daarvoor gebruikt worden. Van specifiek lesmateriaal voor afasiepatiënten tot uit dagbladen opgepikte rebussen en puzzels.

De afasiegroep is zeer blij met de subsidie van de Gemeente Tilburg ten bedrage van  €900,00 per jaar. Hierdoor kan de eigen bijdrage van de deelnemers beperkt blijven.

Concluderend: Het is voor alles gewenst dat afasiepatiënten blijven oefenen, doorzetten, geduld hebben, de hoop niet verliezen en uitdagingen blijven zoeken. Als de nazorg  door professionals is beëindigd, bieden de activiteiten van de hierboven omschreven groep een nieuw perspectief dat zeer waardevol is.

Indien u, of één van uw naaste familieleden of kennissen geconfronteerd bent met eenzelfde probleem en u/zij zou(den) graag aan uw/hun situatie verder willen werken, dan nodigt de Taalgroep Afasie u graag uit een keer een kijkje te komen nemen. ( Het contactadres is bij de Redactie bekend).