Leden Dagelijks Bestuur

Voorzitter: G. Doorenbosch
Vicevoorzitter: P. van der Horst
Secretaris: Vacature
Penningmeester: F. Wouters
Secretaresse